Yritys, yhteisö, tuote tai palvelu tarvitsee tunnuksen, joka muistetaan.
Tunnuksen tai logon on kestettävä hyvin aikaa ja
toimittava kaikissa medioissa yhdenmukaisena.

Ohessa suunnittelemiani tunnuksia, jotka ovat omalta osaltaan
auttaneet asiakkaitani menestymään omissa pyrkimyksissään.
Tunnuksen lisäksi olen suunnitellut suurelle osalle oheisia yrityksiä myös graafisen ilmeen.

Webdesign © Garidesign