Oli graafisen suunnittelun työ iso tai pieni, painettu, digitaalinen tai verkkojulkaisu, usein sen ulkoinen ilme ratkaisee, millaisen vastaanoton se saa ja onnistuuko se herättämään haluttuja mielikuvia. Graafisen suunnittelun keinoilla voidaan auttaa viestien sisällön jäsentämisessä. Kaiken tarkoituksena on helpottaa vastaanottajaa viestien omaksumisessa.

Webdesign © Garidesign